Home

Roze Salon blijft dicht

De Roze Salon 55+ Haarlem zal ook in de maand juni haar deuren niet openen voor haar vele en trouwe bezoekers. Dit betekent helaas dat het seizoen 2019/2020 daarmee is afgesloten.

De komende tijd zullen wij benutten om te kijken of, en zo ja wanneer en hoe wij het seizoen 2020/2021 kunnen starten. De maatschappelijke ontwikkelingen volgen wij daarbij op de voet en wij zullen daarover zo nodig (weer) advies inwinnen bij deskundigen.

 

WhatsApp-groep
De Roze Salon 55+ Haarlem is nu al geruime tijd noodgedwongen gesloten. Elkaar ontmoeten in de vertrouwde omgeving met altijd een leuk programma en een lekker hapje en drankje is anno 2020 helaas tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers en belangstellenden in de gelegenheid te stellen om contact met elkaar te houden is er een WhatsApp-groep gestart.

Wil je deelnemen aan die groep om zo op een gemakkelijke manier contact met elkaar te hebben, wat met elkaar af te spreken of te ondernemen? Stuur dan een e-mail naar info@rozesalonhaarlem.nl. Vermeldt uitsluitend dat je deel wilt nemen aan de WhatsApp-groep. Vermeldt dus niet je mobiele telefoonnummer! Je wordt dan in contact gebracht met de beheerder van de groep aan wie jij je mobiele nummer door kunt geven. Op deze wijze wordt jouw privacy optimaal geborgd.

Wij wensen iedereen een mooie zomer in een goede gezondheid en hopen dat we elkaar in het nieuwe seizoen spoedig weer kunnen en zullen ontmoeten in wijkcentrum Binnensteeds.

  • Roze Salon Haarlem

    Haarlem Regenboogstad

Iedere tweede donderdag van de maand, vanaf 16:30 uur ben je van harte welkom in Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt 20 te Haarlem!

Ontmoeting, gesprek en ervaringen delen! Ook bieden wij met regelmaat culturele activiteiten aan.

Naar een homocafé- of disco gaan ‘roze’ ouderen niet zo snel. Toch hebben Haarlemse homoseksuele senioren behoefte aan een gelegenheid waar ze gevoelsgenoten kunnen ontmoeten, bleek uit het rapport Roze Out Haarlem (2012).

In 2012 werd het plan opgevat om – in navolging van Amsterdam en Rotterdam – ook in Haarlem een roze ontmoetingsplaats te organiseren voor 55+. De behoefte aan een dergelijke ontmoetingsplaats was namelijk één van de belangrijkste aanbeveling uit het rapport Roze Out Haarlem.

Lees meer…

Nieuwsbrief

De Roze Salon Haarlem geeft iedere maand een nieuwsbrief uit met daarin de activiteit van de maand. Wilt je op de hoogte blijven? schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Flyer Roze Salon
Flyer Roze Salon