Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging!

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Feiten over vrouwen
– Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.
– Vrouwen doen 66% van al het werk.
– Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.
– Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.
– Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw.
– Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
– Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.
– Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.
– Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 38% vrouw.
– Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal.
Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Lesbische vrouwenstrijd en Willemien Ruygrok
Ook de salon staat op deze dag in het teken van de internationale vrouwendag.
Wij hebben de bekende Haarlemse voorvechtster voor gelijke rechten Willemien Ruygrok bereid gevonden om de bezoekers van de Roze Salon een en ander te vertellen over de strijd van lesbische vrouwen.

In de jaren zestig bestond het artikel 248bis nog (wetboek van strafrecht). Seksueel contact tussen meer- en minderjarigen was verboden. Je was meerderjarig op je 21e. In die tijd had Willemien als 18-jarige een relatie met een vrouw van 21. Verboden dus!
In die tijd werd ZOOS opgericht, op zondagavond, een ontmoetingsplek voor mensen tussen de 16 en 25. Verboden dus!
Jaren later werkte zij bij het COC.
In 1928 verscheen The Well of Loneliness van Radcliff Hall. Een prachtig boek over het leven van lesbische vrouw. Het boek werd in Engeland verboden. In de jaren 70 en 80 reisde Willemien rond in Nederland met een kist vol boeken over de lesbische liefde. Anna Blaman, Andreas Burnier en nog veel meer.

Vanuit het COC heeft zij meegewerkt aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling, vanuit Arachne – vrouwenadviesbureau overheidsbeleid – aan de Europese regelgeving op het gebied van non-discriminatie op grond van sekse, geloof- of levensovertuiging, seksuele voorkeur, leeftijd, ras- of etnische afstamming en handicap.
Momenteel werkt Willemien met statushouders hier in Haarlem met een nieuwe stichting: Haarlem Mozaïek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *