Een ontmoetingsplek in de binnenstad
voor LHBTI 55+